ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Απασχόληση - Εκπαίδευση - Κατάρτιση - Σύμβουλοι επιχειρήσεων
--------------------------------------------------
Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων (Voucher)
και ΕΣΠΑ
===========================================
-e-mail επικοινωνίας: kapodistriako@outlook.com
-Διεύθυνση: Ναύπλιο, Αγαπητού 1 (πρώην ΟΑΕΔ)
- 6976814650 & 2752023713

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Voucher ανέργων ΑΕΙ και ΤΕΙ έως 29 ετών

Εκπαιδευτικό επίδομα 3.120 ευρώ
με πρακτική άσκηση  και προοπτική μόνιμης εργασίας
Επωφεληθείτε ... έως τις 14 Ιανουαρίου!!!
  Ενημερωθείτε τώρα 
στo τηλ. 6976814650
Kέντρο Διά Βίου Μάθησης
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Με τη συνδρομή του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Κέντρου Διά Βίου Μάθησης εξασφαλίζετε την ορθή υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας

 
Ο ΟΑΕΔ έθεσε χθες σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα για 7.000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ έως 29 ετών.

Οι ωφελούμενοι πτυχιούχοι άνεργοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 14.1.2015 και ώρα 24:00. 

Έμφαση με το νέο voucher του ΟΑΕΔ δίνεται σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων, καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 
-Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών
-Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών. 
-Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης 

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα: 
-Βαθμός Κτήσης Πτυχίου. 
-Ηλικία υποψηφίου. 
-Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (οικονομικό έτος 2014).
-Χρόνος ανεργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟστο Ναύπλιο, τηλέφωνο 6976814650, e-mail: kapodistriako@outlook. com, στην οδό Αγαπητού 1 (πρώην ΟΑΕΔ-πίσω από το κατάστημα Γερμανός.
Έμφαση με το νέο voucher του ΟΑΕΔ δίνεται σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων, καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

www.dikaiologitika
Έμφαση με το νέο voucher του ΟΑΕΔ δίνεται σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων, καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

www.dikaiologitika.gr
Οι ωφελούμενοι πτυχιούχοι άνεργοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από σήμερα 22.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00. Αντίθετα, οι παρόχοι κατάρτισης μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 29.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00.

www.dikaiologitika.gr
Οι ωφελούμενοι πτυχιούχοι άνεργοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από σήμερα 22.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00. Αντίθετα, οι παρόχοι κατάρτισης μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 29.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00.

www.dikaiologitika
Οι ωφελούμενοι πτυχιούχοι άνεργοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από σήμερα 22.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00. Αντίθετα, οι παρόχοι κατάρτισης μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 29.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00.

www.dikaiologitik
Οι ωφελούμενοι πτυχιούχοι άνεργοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από σήμερα 22.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00. Αντίθετα, οι παρόχοι κατάρτισης μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 29.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00.

www.dikaiologi
για 7.000 πτυχιούχους ανέργους

www.dikaiologitika.gr
για 7.000 πτυχιούχους ανέργους

www.dikaiologitika.gr
για 7.000 πτυχιούχους ανέργους

www.dikaiologitika.grπτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Το πρόγραμμα καλύπτει νέους ανέργους πτυχιούχους, έως 29 ετών, και προσφέρει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτι
Ο ΟΑΕΔ θέτει από σήμερα σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας, που απευθύνεται σε 7.000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Το πρόγραμμα καλύπτει νέους ανέργους πτυχιούχους, έως 29 ετών, και προσφέρει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

www.dikaiologitika.gr
Ο ΟΑΕΔ θέτει από σήμερα σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας, που απευθύνεται σε 7.000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Το πρόγραμμα καλύπτει νέους ανέργους πτυχιούχους, έως 29 ετών, και προσφέρει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

www.dikaiologitika.gr
Ο ΟΑΕΔ θέτει από σήμερα σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας, που απευθύνεται σε 7.000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Το πρόγραμμα καλύπτει νέους ανέργους πτυχιούχους, έως 29 ετών, και προσφέρει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

www.dikaiologitika.gr
Οι ωφελούμενοι πτυχιούχοι άνεργοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από σήμερα 22.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00. Αντίθετα, οι παρόχοι κατάρτισης μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 29.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00.

www.dikaiologitika.gr
Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 7.000 πτυχιούχους ανέργους

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου